/НЕ/ТЪРПИМОСТ

Петък, 05 Октомври 2012 22:54


 

В Европа трудно може да се открие друга страна освен България, в чийто столичен център на по-малко от един квадратен километър площ да има главни храмове на трите основни монотеистични религии – християнство, ислям и юдаизъм. И макар всяка от тях да проповядва мир и добротворство, войните за вярата никога не спират. България обаче оставаше встрани от тях. До тази година. Нападението през юли над автобус с израелски туристи, при които загина и българин, показа, че страната ни вече е част от необявената глобална война, основана на религиозни вярвания. Но докато атентатът на летището в Бургас все още остава забулен в тайни и мистерии, то разследване на Държавната агенция за национална сигурност от преди 2 години, довело до шумен съдебен процес в Пазарджик, позволи появата на друго чувство – страх. Страх, породен от незнание, от непознаване, от чувството за близост до източника на страха.

 АХМЕД АХМЕДОВ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО: Ислямът, както знаете, като термин означава „мир”. И в този контекст ислямът не е опасен. Опасни са обаче опитите той да бъде използван за политически цели

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, ВМРО: Ислямът, който никога не е бил просто религия, става все повече и повече политическа доктрина.

ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ, ДПС: Не бива да се прикачва, и то по такъв преднамерен начин епитета „радикален”.

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, ВМРО: Ислямът е политика.

ДОЦ. ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, АРАБИСТ: Ние в България, няма какво да се лъжем, ние не сме толерантни, ние просто сме търпими. Търпим.

(НЕ)ТЪРПИМОСТ

Процесът в Пазарджик срещу 13 души, обвинени в проповядване на антидемократична идеология, омраза на религиозна основа и налагане на шериатска държава, предизвика доста полемики, коментари и обобщения. От една страна това е добре, защото позволява обясняването на неясни неща, които биха могли да предизвикат подозрения и дори страх. От друга – крайните и най-вече некомпетентните изказвания доведоха именно до това.

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО: Ислямът е политика. Много хора не биха умрели за пари, но за убеденост и вяра – биха.

Както и в другите две основни монотеистични религии, и в исляма има множество школи и течения. Всички те обаче се основават на Корана – свещената книга за мюсюлманите, в която са събрани божиите слова и напътствия.

АХМЕД АХМЕДОВ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО: Нито едно течение или школа не си противоречи с Корана, с основата в исляма, с фундамента в исляма. Всяко течение и всяка школа гледа на този център от различна страна, тоест разликите са в интерпретациите на нещата. 

Една от основните разлики между исляма и другите две големи монотеистични религии – юдейство и християнство, е липсата на религиозна йерархия. С други думи, ако в християнската църква има канони, определени от църковните събори, то в исляма подобно нещо няма

ДОЦ. ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „АРАБИСТИКА”, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”:  Ислямът е „умма” – общност на равни по своите права и задължения вярващи. И тогава, разбира се, в .. сред тези вярващи има хора, които са авторитети, да речем в областта на тълкуването на догмата. И ако един такъв авторитет изтълкува догмата по един по-радикален начин, няма кой да го делегитимира. Няма кой да му каже, че неговото тълкуване на догмата, да речем на Осама бен Ладен – че това тълкуване на догмата е нелигитимно. С други думи – то може да е нелегитимно за 99 % от мюсюлманите, но то ще бъде легитимно за 1 % хора, които симпатизират на Осама бен Ладен и неговите радикални идеи. И не съществува начин те да бъдат убедени, че тяхното учение, че техните възгледи, са отклонение от някаква норма, защото реално в исляма нормите подлежат на тълкуване, което е обусловено от определени богословски, юридически приоритети на онзи, който ги тълкува.

Трудно би могло да се обясни кога възниква и какво точно означава терминът „радикален ислям”. Според една от формулировките това е ислям, който в името на постигането на политически и религиозни цели, е склонен към насилие. Редица представители най-вече на мюсюлманското вероизповедание обаче твърдят, че такъв термин няма или най-малкото не е коректен

ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ, ДЕПУТАТ ОТ ДПС: Има радикализиращи се общности от хора или отделни индивиди, които изповядват дадена религия, защото не само в исляма, а и в християнството също има такива елементи – да не припомням скандинавския случай. От тази гледна точка, самото използване като концепция на словосъчетанието „радикален ислям” , според мен е нелогично, дори бих казал нелепо. Приемливо за мен е радикални хора, изповядващи исляма, радикализиращи свои виждания, свои концепции, по отношение на битие, живот, отношение към държава.

АХМЕД АХМЕДОВ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО: Терминът „радикален ислям” е крайно неправилен. Такава терминология мюсюлманите не споделят, защото религията като догматика, не проповядва радикализъм тоест тя не… в своята същност не подтиква хората към екстремизъм, насилие и подобни крайни прояви. 

ДОЦ. ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „АРАБИСТИКА”, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”:  Коранът разрешава употреба на насилие, както е казано там, по отношение на ония, които се сражават с вас – „Сражавайте се с онези, които се сражават с вас, докато те не приемат исляма или не платят поголовен данък” което регулира, всъщност този текст от Корана регулира отношението към друговерците. Казвайки, че ислямът, че Коранът позволява насилие за разпространение на исляма, не бива да си мислим,,ч е всеки един мюсюлманин ще се хване и ще започне да интерпретира това като позив за взривяване на определени примерно административни обекти в дадени страни или избиване на хора от дадена националност. Тези, които биха направили нещо такова, са малцинство. Общо взето тези хора, които прибягват към радикално насилие, са последователи на ханбалитстката школа./.../ Мохамед ибн Абдул Уахаб, от който идва терминът „уахабити” всъщност е последовател на ханбалитската школа и въвежда… опитва се да я прилага по един много стриктен, консервативен начин. оттук идва и салафизма – връщане към началата. 

АХМЕД АХМЕДОВ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО: Това наименование селяфизъм не би трябвало да плаши хората по никакъв начин, защото той не значи нищо освен това да се върнеш към истинския източник. Тоест – връщайки се към истинския източник не значи, че трябва да станеш радикален, Напротив – трябва да станеш по-религиозен, трябва да станеш по-бдителен по отношение на своето общение с Бога, да станеш по-прецизен в отношенията си с останалите – и личности, и общества, различни от твоя етнос и религия.

Подобни успокояващи думи обаче трудно се възприемат у нас, където покрай процеса в Пазарджик салафизмът беше свързан с призив за налагане на шериатска държава. Още повече че самото учение е чуждо за българските мюсюлмани.

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО: България е държавата с най-много мюсюлмани в ЕС… като процент. С тази разлика, че българските мюсюлмани, нашите братя българи, не са дошли тук отнякъде, както примерно мюсюлманите в Западна Европа, доплували в някой товарен кораб или еднодръвка се добрали до Италия, а са наследници на някога потурчените българи по времето на османското нашествие и турското робство. И това е коренната разлика и това е едно от нашите големи опасения. В исторически план българските мюсюлмани са се доказали като добри български патриоти и родолюбци. В много случаи даже доста по-,  с доста по-здрави родови корени от други българи, изповядващи други религии. 

Проблемът, според Джамбазки, идва от проповедници, обучавани в чужбина, най-вече в Саудитска Арабия, които внасят различна, по-крайна интерпретация на исляма.

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО: Там, където си има традиционно български мюсюлмани, тези проповедници не са много добре приети. Там си има местен ходжа – той си е горе-долу народен човек, говори си с хората, грижи се за тях, някакви техни духовни потребности се старае да запълва и да задоволява, докато тези, които идват новите – те са съвсем чужди, съвсем различни.

Едно от решенията за противопоставяне на подобни чужди влияния е България да има свой Висш ислямски институт, в който младите мюсюлмани, които искат да стант духовници, да бъдат обучени в съответствие с исляма, който се изповяда тук от векове

АХМЕД АХМЕДОВ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО: Те ще са си наши хора, наши студенти, обучени в България и няма да носят съмнителните нотки на изтока.

Основните причини български мюсюлмани да се обучават най-вече в Саудитска Арабия са, че обучението им се поема финансово от самата държава или нейни фонадции, а от друга страна тук липсва акредитаран   Висш ислямски институт. От Главното мюфтийство декларират, че учебният процес в този университет трябва да е под контрола на министерството на образованието и на самото мюфтийство за религиозния аспект. Причината да няма все още акредитация била липсата на сграда и на хабилитиран преподавателски състав. Последното обаче се изгражда бавно и мъчително, казва доцентът в Софийския университет Павел Павлович, според когото това трябва да е държавна политика, важна не само за образованието

ДОЦ. ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „АРАБИСТИКА”, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”: Проблемът в държавата е, че политиците мислят във времевия контекст на своя мандат. И в този смисъл за тях срок повече от 4 години е равен на вечност. В повечето случаи те са убедени, и с право, че след тия 4 години, те няма да са те на власт и съответно не си дават труда да мислят в перспектива, не само в сферата на образованието и в сферата на националната сигурност.

Така се налага изводът, че български граждани са потенциални мишени за имами, проповядващи крайни течения в исляма.

ДОЦ. ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „АРАБИСТИКА”, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”: Те, между другото, трябва да ви кажа, не срещат много симпатии сред местното население, мюсюлманско в България, но от друга страна си имат и своите последователи.

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО:  Има добра местна почва в циганските катуни и в циганските гета. Турско говорящите цигани в южна България, бидейки гладни, бедни, необразовани, абсолютно самоизолирали се от обществото, защото това е вярната дума, всичко друго е лицемерие, самоизолирали се и саморазпадналата им се социална структура, им дава още един повод в радикалния ислям да мразят българите. И когато дойде при тях един проповедник. И почне да им обяснява, че гяурите са виновни, че трябва ги изколим, да наложим шериата и на бай Хасан и неговите около 150 роднини – първи братовчеди, синове и дъщери му, е най-лесно да каже – „Верно бе, гяурите са виновни".

ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ, ДЕПУТАТ ОТ ДПС:  Всичко, което наистина, доказано, води до уязвяване на държавния суверенитет, до отмяна на конституционния ред, до накърняване на права,  свободи, до уязвяване на здравето на нацията и морала, би трябвало в държавата да се преследва.

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО:   /Първо/ абсолютно задължение на държавата е да хване всеки такъв брадат тип и ако установи безспорно, че проповядва противодържавна теория, че проповядва насилствена смяна на конституционния ред, да направи необходимото да го върне там, откъдето е дошъл – да проповядва при бедуините между камилите традиционните си вярвания. 

ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ, ДЕПУТАТ ОТ ДПС:   Държавата разполага със съответни закони, които интерпретирани по правилен начин биха били съответна бариера за такъв тип казуси, като цяло. Но когато отидем до политическа интерпретация по темата, тук вече държавата не й е мястото по този начин, както някои политици, примерно включително и от управляващото мнозинство следя, преднамерено и с предубеждение да подхождат, едва ли не като че ли в България е валидна презумпцията за виновност.

ДОЦ. ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „АРАБИСТИКА”, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”: Трябва да се отнасяме към исляма и мюсюлманите с разбиране, но без да загърбваме собствената си идентичност.

АХМЕД АХМЕДОВ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО: /Но/ интеграция е възможна как – когато различните общества или различните представители на различните етноси и религии в едно общество, живеят и изпълняват своите етнокултурни особености, но в същото време си взаимодействат помежду си с цел опознаване и съвместна работа, но не асимилиране на отсрещния. Към този момент българските мюсюлмани са открити. Открити са без асимилация разбира се. От друга страна не можем да отречем, че има капсулация. Ако успеем да прокламираме наистина този мултикултурализъм, който ние на битово ниво така или иначе живеем в България и го издигнем в национален култ – тогава нещата ще са малко по-различни.

ДОЦ. ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „АРАБИСТИКА”, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”: Тезата за мултикултурализма е опасна. Защото тя казва, че всички сме еднакви.  Докато няма осъзнаване на собствената идентичност, няма как да има взаимодействие с други идентичности, и напротив – ще има злоупотреба на тези идентичности. Търпимостта идва тогава, когато всяка от общностите осъзнава своята идентичност и разликите от другите. Аз разбирам исляма така,както би могъл да го разбира човек, външен на исляма. И в този смисъл моята мисия на преподавател и специалист по исляма, е да дам това разбиране на моите студенти, така че да се избегнат изблици на омраза и нетърпимост, които биха били вредни за нашето общество.

А изблиците на омраза и нетърпимост се проявяват най-често срещу нещо непознато и неразбираемо. При подобни деликатни въпроси като религията, трябва да подхождаме с голямо разбиране, което води до взаимно уважение и от двете страни, казва доцент Павлович.

ДОЦ. ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „АРАБИСТИКА”, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”: Не бива да се лансират, според мен, първо, некомпетентни и, второ, крайни интерпретации от хора, които най-малкото не са запознати с исляма. Политиците си имат техния интерес, те се готвят за избори и за съжаление, не подбират никакви средства, когато става дума за предизборна кампания, Не си дават сметка колко опасни биха могли да бъдат подобни изказвания.

 

  Още новини от
 
ТВ КАНАЛИ НА РОЗЕНФЕЛД и КО АД
22:00
Футбол: Алавес - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2020/2021 - повторение)
22:30
Тенис: Онс Джабер - Петра Квитова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)
22:00
Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2020/2021 - повторение)