Кризата с намирането на кадри се задълбочава

Петък, 10 Ноември 2017 16:50


Българската агенция за инвестиции е сключила договори за реализирането на 23 проекта на обща стойност 300 млн. Лева. До края на тази и следващата година се очаква да бъдат открити нови 5000 работни места, заяви за ТV+ директорът на агенцията Стамен Янев. Намирането на подготвени кадри обаче се оказва най-големият проблем пред инвеститорите. Застрашено ли е развитието на икономиката ни? Отговорът потърси Светозара Кръстева.

Кризата с намирането на подготвени кадри се задълбочава. След близо десетилетие застой се наблюдава радвижване и много фирми вече имат планове за разширяване. Основен проблем остава липсата на служители.

НАДЯ ВАСИЛЕВА ФИРМА ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ:  "В момента сме в предколабсно състояние, тъй като наистина има недостиг на кадри в почти всички сектори. За малки, за средни, за по-големи предприятия ситуацията е действително излязла извън контрол, което се дължи на дисбаланса на търсене и предлагане."

 

Търсенето на кадри е във всички области.
 

СТАМЕН ЯНЕВ БЪЛГАРС­КА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТ­ИЦИИ: "Индустрия тър­си и кадри в сферата на високите техноло­гии, квалификации за IT специалисти, за инженери, за софтуер специалисти и естес­твено голяма част от хората трябва да са свързани с производ­ството. Това говори, че трябва и най-сет­не да се предприемат действия в сферата на професионалното образование."

В българския филиал на световен софтуерен лидер привличането на бъдещи специалисти започва още от училище.

 

СТОЯН ВЕЛЕВ МЕНИДЖЪР В IT КОМПАНИЯ: "Опит да се търсят кадри още от средното образование и вече нагоре след средното образование компанията инвестира в най-различни образователни инициативи, съвместно с водещите университети и със софтуерни академии с цел все повече хора да имат достъп до качествено IT образование."

Също толкова трудно се намират и служители в сферата на туризма.

МАЛИН БИСТРИН ХОТЕЛИЕР: "С по-високи заплати , да остават повечето хора тук. Много просто е, ние подготвяме хора, но те отиват на запад в чужбина."

 

РУМЕН ДРАГАНОВ ИНСТИТУТ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗИ В ТУРИЗМА: "Обикновено добрите работници не искат да работят с лоши мениджъри или с такива, които се опитват да властват, да не спазват закона и да търсят други начини за управление, които не са начини на управление в съвременния свят."

 Бизнесът вижда два варианта за справяне с проблема: преквалификация на вече наетите служители и внос на работници от трети страни, където стандартът на живот е по-нисък от този в България. Министерството на образованието и науката вече разработва стратегии как да бъде преодолян дефицитът на кадри. Още новини от
 
ТВ КАНАЛИ НА РОЗЕНФЕЛД и КО АД
20:00
Денят с Веселин Дремджиев - предаване за анализи и коментари по актуални теми
20:00
Код Спорт - спортно обзорно предаване (повторение)
19:10
Футбол: Леванте - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)