климатични промени

Измененията на климата направиха опасността от цунами в Испания реалност

Средиземноморието е все по-застрашено от цунами. Всъщност има учени, които предполагат, че ще достигне Испания по-рано, в резултат на изменението на климата. Според проучване на „Вероятност…